SMARTair PRO TS1000 Systeminnstillinger

Veiledning i konfigurasjon av basisinnstillingene i programmet.