Elektrisk lås

Hi-O undervisning el-lås Del 1.mp4

114 views 20.04.2023.

Hvordan adressere ny lås mot en eksisterende kortleser?

Hi-O undervisning el-lås Del 2.mp4

113 views 20.04.2023.

Hvordan adressere og avadressere en Hi-O lås mot en DAC