Hi-O: Resetting av adresse mellom lås og DAC564III