CLIQ Web Manager

CLIQ Remote er et system som løser de tøffeste utfordringer knyttet til store avstander og høye krav til sikkerhet.

Der man tidligere måtte ha mannskap som reiste ut til fjerntliggende lokasjoner for å administrere låser, nøkler og tilgangsrettigheter, byr CLIQ Remote på enorme besparelser, ettersom alt styres via et internettbasert program.