Byggprosjekt: Trådløs eller kablet adgangskontroll?

Behovet for graden av sikkerhet avgjør om bygget prosjekteres med trådløst eller kablet adgangskontrollsystem.